Sammanställ mätetal för målsättningar halvårsvis

Status

Planerad

Ansvarig

Marcus Johansson

Planerat datum

30/06/2022

Övrig info

Från Extern revison: Sammanställ för att veta hur trenden går. Är vi på rätt väg?

Övriga deltagare

Bifogade filer