Steg 2 revision / Certifieringsrevision

Status

Påbörjad

Ansvarig

VD

Planerat datum

14/06/2022

Övrig info

Under 14- 15 juni genomför Bureau Veritas certifieringsrevision.

Övriga deltagare

Enligt revisionsplan

Bifogade filer