Avvikelse/Tillbud/Olycka

Processägare: VD

Veako har en vilja och ett åtagande att hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar och att förebygga förorening, arbetsskador osv. Avsikten är självfallet också att vi ska trivas bra ihop och att få än nöjdare beställare, kunder och intressenter.  

Viktigt i detta arbete är att vi inte tillåter att fel, avvikelser och tillbud får ske om och om igen när det inträffat, utan vidtar åtgärder för att styra till att det inte upprepas. Självfallet behöver vi hantera den uppkomna situationen på bästa sätt för att infria kundkrav eller ta hand om en incident osv. Men avgörande är att vi lär oss av det som inträffat och gör allt vi kan för att det inte ska ske igen.

När vi upptäcker negativa händelser eller risk för sådana, ska vi hanterar dem på följande vis:

  1. Registrera händelse, gäller all personal i avvikelsemodul i verksamhetssystemet. Gärna om möjligt med bild eller underlag på vad som inträffat. Detta för att starta behandling av hur händelsen ska undanröjas i en framtid. 

    Viktigt att tänka på är att det inte handlar om att koppla avvikelse till person utan istället varför det inte fungerat såsom planerat. 
  2. Starta arbete med att finna lösning i det aktuella ärendet för att lösa situationen eller ärendet. Se ansvar och befogenheter i våra befattningsbeskrivningar.
  3. Ledningen har ansvar att behandla registrerad händelse i verksamhetssystemet med kartläggning av grundorsak, beslut om åtgärd samt uppföljning om åtgärd kan anses effektiv. Ledningen stänger ärendet.
  4. Ledningen har på årlig basis ansvar att analysera samtliga rapporterade fel, avvikelser och incidenter som underlag till vidare förbättringsarbete av verksamheten.

Återkopplingen ska ske så snart som möjligt till berörda intressenter och medarbetare efter att händelsen blivit rapporterad. 

Tillgång till händelsemodulen för behandling av avvikelse/tillbud/olycka nås här.

Dokument

Namn
Rutin – Hantering av avvikelser & incidenter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *