Nyheter

Veako siktar på certifiering!

Målsättningen vi har satt upp för i år är att utveckla ett så kallat ledningssystem för styrning och uppföljning av verksamheten utifrån KMA perspektiven