Produktion old

Processtyrning – Produktion Ovan flöde illustrerar vår produktionsprocess med start i etablering till leverans Processen produktion är vår största och mest kapacitetskrävande process. I denna process så ”tillverkas varan” som Veako säljer. Flödet inom produktionen är inte linjärt som i övriga processer utan de olika delarna sker fortlöpande parallellt med varandra. Produktionen anses startad när […]

Planering och uppstart old

Processtyrning – Planering och uppstart Ovan flöde illustrerar vår planering- och uppstartsprocess med start i kalkylöverlämning till etablering Processen Planering & uppstart utförs av tilltänkt projektorganisation. När kalkyl vinner ett anbud så startar ansvarig arbetschef processen med att tillsätta platschef och eventuellt roller som mät och arbetsledare. Därefter kallar hen till internt startmöte. Inför interna […]

Marknadsbearbetning Old

Processtyrning – Marknadsbearbetning Ovan processflöde illustrerar vår marknadsbearbetning med start i kundbehov till kalkylbeslut Kundbehov Affärsplaneringen analyserar kontinuerligt marknaden utefter kundbehov, konkurrens och vår kompetens. Huvudfokus ligger på offentlig marknad men även intressanta privata aktörer bevakas och uppvaktas. Utefter denna analys får marknadsbevakningen ramar för att kontinuerligt leta upphandlingar. Marknadsbevakning Aktuella upphandlingar och förfrågningar förs […]

Kalkyl old

Processtyrning – Kalkyl Ovan processflöde illustrerar vår kalkylprocess med start i kalkylbeslut till överlämning Inläsning Ta över kalkylbeslutet från beslutsfattare i marknadsbearbetningen. Börja med att skriv ut relevanta dokument så som AF-del, Teknisk beskrivning / mängdförteckning och ritningar. Tänk på miljön, det är oftast ingen mening med att skriva ut en MUR på 500 sidor.Sätt […]

Inkop Old

Processtyrning – Inköp Ovan flöde illustrerar arbetet inom stödprocessen inköp. Inköpsprocessen fungerar som stöd till främst huvudprocesserna men också i övergripande inköp som sker i ledningsprocessen. Offertförfrågan När vi startar inköpsprocessen så upprättar vi en lista över de vi tänkt fråga inom de olika disciplinerna. Detta görs i filen KALKYLPROJEKT – Offertförfrågningar.xlsx som fortlöpande uppdateras […]