Data & IT

Processägare: VD

IT och support

På Veako arbetar vi i Microsoft Office365.

Vi har avtal med Nestil AB för drift och support av våra IT-system

Supporttelefon: 

Tommy: 0708-14 70 98
First line (hjälp av första lediga tekniker): 031-26 04 80

Alla som arbetar i Veakos IT-miljö skall signera Veakos IT-policy.

Dokument