Marknadsbearbetning

Processägare: VD

Ovan processflöde illustrerar vår marknadsbearbetning med start i kundbehov till kalkylbeslut

Kundbehov

Affärsplaneringen analyserar kontinuerligt marknaden utefter kundbehov, konkurrens och vår kompetens. Huvudfokus ligger på offentlig marknad men även intressanta privata aktörer bevakas och uppvaktas.

Utefter denna analys får marknadsbevakningen ramar för att kontinuerligt leta upphandlingar.

Marknadsbevakning

Aktuella upphandlingar och förfrågningar förs in i listan ”Marknadslista och anbudsplanering.xlsx”. Listan uppdateras minst en gång per vecka.

Viktigt att listan uppdateras med resultat av upphandlingar för att skapa underlag för Affärsplaneringen.

Bevakning

Utefter analysen av kundbehovet så anpassas marknadsbevakningen i någon av våra prenumerationstjänster över offentliga upphandlingar, Opic och Kommers. Aviseringsmail från tjänsterna skickas till vår gemensamma mail info@veako.se som i sin tur kontrolleras varje dag av ansvarig arbetschef / marknadsbevakare.

Förfrågningar från privat sektor kan inkomma via såväl platschefer som arbetschefer. Dessa förmedlas vidare till ansvarig arbetschef / marknadsbevakare.

Marknadsmöte

Marknadsmöte med genomgång av upphandlingar hålls en till fyra ggr per månad beroende av behov och marknadsläge. Ansvarig arbetschef / marknadsbevakare kallar.

Om möjlighet finns så ska deltagare ha läst in sig på aktuella upphandlingar inför mötet.

Ansvarig arbetschef / marknadsbevakare presenterar de upphandlingar som är aktuella för diskussion.

Kalkylbeslut

Kalkylbeslutet tas främst av VD och aktuell arbetschef, men i samråd med tilltänkt platschef. 

Ett kalkylbeslut är att det kan komma omprövas beroende vad som uppkommer under kalkylarbetets gång. Viktigt är dock försöka göra så grundlig analys som möjligt innan beslutet för att slippa ompröva och därmed kanske slänga utfört arbete i papperskorgen. 

Analys

Varje upphandling bedöms utefter följande:

  • Krav – kan vi lämna?
  • Tider och omfattning – har vi resurser till att utföra projektet?
  • Risker och möjligheter – är projektet affärsmässigt intressant?
  • Konkurrens – är konkurrensen hård och kommer vi där med få pressa priset?
  • Intresse – är projektet roligt och har vi någon PC som är intresserad av att bygg det?

Många gånger kan bedömning göras direkt på marknadsmöte men ofta behöver deltagare och beslutande personer läsa in sig och bedöma projektet ytterligare.

Beslut

Utefter analyspunkterna ovan tas kalkylbeslut vilket förs in som första punkt i dokumentet ”Kalkylprojekt – Game plan.xlsx”

Samtliga analyspunkter kommenteras med grunderna för beslutet samt om något övrigt är av vikt för kommande kalkyl.

Beslutet med Game plan-filen lämnas över till ansvarig kalkylator.

Tre viktiga framgångspunkter

  • Marknadsanalys
  • Beslutsanalys
  • Game plan

Dokument

Name
NAMN KALKYLPROJEKT – Game Plan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *