Veako siktar på certifiering!

Målsättningen vi har satt upp för i år är att utveckla ett så kallat ledningssystem för styrning och uppföljning av verksamheten utifrån KMA perspektiven kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.  

Som stöd i detta arbete har vi anlitat Ampiro Group (verksamhetskonsult) att driva projektet tillsammans med organisationen.

Denna ambition är dels för att ta nästa steg i verksamhetens utveckling när det gäller förbättrad verksamhetsstyrning men också för att bygga varumärket med ytterligare förtroende.