Veako tilldelas projektet ”Kvibergs kaserner”

Veako tilldelas projektet ”Kvibergs kaserner” för Kretslopp och vatten i Göteborg. Projektet består av nyförläggning av ca 750 m självfallsledning och 630 m segjärnsledning.

Utsedd platschef är Johan Gustafsson och projektet beräknas starta i maj 2022