Utrustning, maskiner och verktyg

Processägare: VD

Hantering av utrustning, maskiner och verktyg

Mätutrustning

Generellt så är det viktigt att utrustningen som vi använder tas om hand och hanteras med försiktighet. Utrustningen ska förvaras torrt, rengöras efter användning och förvaras på ett ställe med godkänd låsanordning. Utrustningen får inte förvaras i fordon mer än en kortare tid och fordonet ska hållas under uppsikt.

I den gemensamma mappen ”18 Mätning” återfinns dokument, egenkontroller osv kopplat till mätutrustning.

För kontrollrutin se ”Rutin för egenkontroll och kalibrering av mätinstrument” här under eller i mappen ”18 Mätning”. 

Verktyg, handmaskiner och TA-utrustning

De verktyg som vi äger själva behöver fortlöpande rengöras, servas och inventeras. Det åligger samtliga i organisationen att hantera och sköta den utrustning man använder.

Ytterst ansvarar platschefer för att skapa rutin så att verktyg i projekt rengöras, servas och inventeras och att tid avsätts till detta.

Stöld och inbrott ska alltid polisanmälas och VD ska informeras.

Inköp

Budgetering och beslut för inköp av utrustning till projekt ansvarar platschef för i samråd med AC och/eller VD. Vid investering över 20 000 kr behövs medgivande från VD.

Hyrd utrustning

När vi hyr maskiner och utrustning så ska den kontrolleras vid leverans och om vi uppdagar fel/brister så ska detta omedelbart tas upp med hyresleverantör.

Vi är skyldig att följa och utföra föreskrifter om Hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Driv- och smörjmedel bekostas av
oss.

När vi lämnar tillbaka hyresmaterielen så ska den vara väl rengjord och i samma skick som vid leveranstillfället. Om inte detta görs riskerar vi att debiteras av leverantören.

Vid stöld skall polisanmälan alltid göras och leverantör skall informeras. Den utrustning vi hyr försäkras via vår hyresleverantör.

TA-utrustning

Den mesta av avstängningsmateriel som vi använder i projekt äger vi själva. Denna skall fortlöpande rengöras, lagas eller kasseras beroende på skick. 

Ytterst ansvarar platschefer för att detta sker och att tid avsätts till detta.

Dator och mobiltelefon

Se IT-policy. All inköp av digital utrustning skall ske i samråd med VD.

Dokument

Namn
IT-Policy
Rutin för egenkontroll och kalibrering mätinstrument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *