Verksamhetsmål

Processägare: VD

Verksamhetsmål 2022-

I vår strävan att hela tiden utvecklas och upplevas som en stimulerande och välmående verksamhet har vi infört verksamhetsmål men också nyckeltal som vi följer upp:

Beskrivning Måltal/Målbild

Tillväxtmål  Omsättning om 150 MSEK
Träffsäkerhet i prognos Mäts och följs upp vid prognosmöten för enskilda projekt
Kostnader för åtgärder besiktningsanm.
/projektstorlek
Mäta kvalitetsbrister i projekt. Rapporteras i vår avvikelse & händelsemodul.
NKI – NöjdkundindexMäta kundnöjdhet i projekt mot beställare & kund 
Reducera andelen blandat avfall60% sorterat avfall mätt på rullande 3 år.
Öka andel förnybar energiUppnå 40% förnybart rullande 12 mån på elförbrukning
Volym utsläpp till luft (transporter) Mäts tillsvidare. Ingen målsättning i dagsläget
Uttag av friskvårdsbidragÖka utnyttjad summa/anställd av friskvårdsbidraget med 300kr/anställd (ca 20% ökn)
Öka andel riskobservationerMäta riskobservationer i förhållande till års-oms 
Bättre att vi identifierar en risk än att det uppkommer tillbud eller olyckor.
SjukfrånvaroAndel sjukdagar/möjlig arbetstid

För att vi ska lyckas med ovan målsättningar och utvecklas på ett bra sätt tillsammans så är det viktigt att alla inom Veako är medvetna om ovan mål och mätningar samt gärna bidrar med tankar och förbättringsmöjligheter.

Styrning och uppföljning av mål hanteras av ledningen genom dokumentet ”Verksamhetsmål och nyckeltal” som ledningen hanterar.


Målsättningen följs upp löpande och utfall och trender kommuniceras vid exemeplvis personalmöten.

Dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *