Verksamhetssystemet

Processägare: VD

Verksamhetssystemets omfattning

Veako’s verksamhetssystem är uppbyggt för att som helhet tydliggöra styrning och uppföljning av verksamheten och ska fungera som verktyg mot att överordnade mål, strategier och krav infrias.

Kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 med gällande versioner har adresserats för att nå och bibehålla certifiering enligt dessa standards.

Hela företaget under den juridiska enheten Veako AB innefattas av verksamhetssystemet vilket då omfattar bolagets samtliga arbetsprocesser, all information och alla IT-stöd som nyttjas inom företagen och inom ramen för avtalade åtaganden mot våra kunder och beställare.

Inga uteslutningar är gjorda utifrån ovan nämnda standards. Kontinuerlig utveckling sker av företaget och har ambitionen om att vara en pålitlig och seriös partner inom verksamhetssektorn.

Så som verksamheten fungerar idag så utvecklas och konstrueras inga produkter under Veako’s ansvar utan vi arbetar uteslutande utifrån kund- eller beställarhandlingar. 

Dokumentstyrning & resultatdokument

Detta verksamhetssystem utgör företagets plattform kring hur vi ska arbeta för att styra att vi infriar de krav och de mål vi har för verksamheten.

Verksamhetssystemet är uppbyggt på behörighetsnivåer. Det är enbart systemanvändare med så kallad ”FöretagsAdmin” som har möjlighet och rättigheter att justera och ändra i verksamhetssystemet. Både när det gäller innehåll och struktur men också möjlighet att förändra och justera dokument som finns inom ramen för verksamhetssystemet. VD har denna behörighet inom Veako.

Ledningen har som ansvar att säkerställa att information och styrning på tillhörande sidor är uppdaterade och aktuella inkluderande tillhörande dokument. Utskrivna instruktioner ska inte ses som gällande om de inte är framtagna av erkänd myndighet eller liknande. 

För att säkra att styrande dokument till Veako’s verksamhetssystem hålls aktuella och tillgängliga med korrekt version, ska det i samtliga dokument i verksamhetssystemet framgår:

  • Fastställd av
  • Tillhörande process
  • Datum (för införande)

Systemstödet Asys som verksamhetssystemet är förvarat i hanterar versioner, så vi förändringar eller utveckling av ett styrande dokument ska det ersättas i dokumenthanteraren för att säkerställa spårbarhet och historik.
Vid fel eller behov att gå tillbaka till tidigare version av dokument tas aktuellt dokument bort av behörig, vilket då gör tidigare version tillgänglig igen.

Kommunikation av förändringar

När uppdateringar eller tillägg görs i verksamhetssystemet eller i tillhörande dokument, ska det vid betydande förändringar kommuniceras till berörda. Är förändring kopplat till unik process kan detta kommuniceras till medarbetare i processen, medan förändringar kopplat till ”verksamheten” kommuniceras till samtliga anställda.
Med fördel används nyhetsmodul i verksamhetssystemet för att nå ut med förändring på startsida.

Dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *